ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพยามบ่าย

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพยามบ่าย
ราคา 1,990 - 3,590 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจเด็กแรกเกิดตัวเหลือง

ศูนย์กุมารเวช
แพ็กเกจเด็กแรกเกิดตัวเหลือง
ราคา 5,000-9,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจทำเส้นฟอกไต

ศูนย์ไตเทียม
แพ็กเกจทำเส้นฟอกไต
ราคา 25,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป, ศูนย์เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์
Digital Mammogram + Ultrasound
วินิจฉัยได้ผลแม่นยำ ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล
ราคา 2,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็งทางนรีเวช

ศูนย์สูติ-นรีเวช
โปรแกรมตรวจค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็งทางนรีเวช
ราคา 1,000 - 6,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

วัคซีนป้องกันโรคไอกรนคอตีบ บาดทะยัก

ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์สูติ-นรีเวช, ศูนย์กุมารเวช
วัคซีนป้องกันโรคไอกรนคอตีบ บาดทะยัก
ราคา 999 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

อัลตราซาวด์

ศูนย์สูติ-นรีเวช
อัลตราซาวด์
ราคา 1,170 - 2,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมฝังเข็ม

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โปรแกรมฝังเข็ม
ราคา 600-2,800 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพเด็ก

ศูนย์กุมารเวช
โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพเด็ก
ราคา 1,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567