ภาษา

ข่าว

กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ KASEMRAD COLORFUL PARTY

31 มกราคม 2563
ในวันที่ 31 มกราคม 2563 ทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ KASEMRAD COLORFUL PARTY โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ. เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานกรรมการ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา นพ.ธวัชชัย วานิชกร ผู้อำนวยการใหญ่โรงพยาบาล นพ.วีระพงษ์ เพ่งวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นพ.สมบรูณ์ นันทานิช ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คุณภาพร เครือปรเมษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพยาบาล คุณฉันทวรรณ ไผทจินดาโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี - การเงิน และแพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป พร้อมทั้ง ไหว้ศาลพระภูมิ ศาลพระพรหม ศาลตายาย พร้อมทั้งกิจกรรมกีฬาสีสร้างความสามัคคี และ งานเลี้ยงโต๊ะจีน ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทั้งนี้บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ

เข้าร่วมอบรมครรภ์คุณภาพ บริษัทบริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย)

30 มกราคม 2563
ในวันที่ 30 มกราคม 2563 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ได้เข้าร่วมการอบรมครรภ์คุณภาพ โดยได้รับเกียรติ จากนายแพทย์สุรกิจ ยิ่งยืนยง แพทย์เฉพาะทางคลินิกสูติ - นรีเวชกรรม ให้ความรู้การตั้งครรภ์คุณภาพ และคลอดอย่างปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคุณแม่ตั้งครรภ์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การคลอด และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดย ทีมพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งสาธิตวิธีการเล่นโยคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์โดยคุณณัฐปภัส แดงมี ผู้จัดการหน่วยงานวิกฤต พร้อมทั้งรับสิทธิพิเศษ และของที่ระลึกอีกมากมายภายในงาน ทั้งนี้บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วย ร้อยยิ้ม และเสียงหัวเราะ