ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงเกศรา โกสัลล์ประไพ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ดวงตาและเลสิก
ความชำนาญ : จักษุวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา ด้านกระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติ
ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
วันเสาร์ (ที่ 1,3,5 ของสัปดาห์) 09.00-12.00 น.

ศูนย์ปรึกษาเลสิกและต้อกระจกนอกตารางออกตรวจได้ที่ 02-910-1600 #1433 , 1437

เพื่อการนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ