ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์สมศักดิ์ คุณจักร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมเพื่อความงาม
ความชำนาญ : สาขาศัลยกรรมเพื่ิอความงาม
ความชำนาญพิเศษ : Plastic Sur แพทย์ที่ปรึกษา สาขาศัลยกรรม
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00 - 17.00 น.
อังคาร 08.00 - 17.00 น.
พุธ 08.00 - 17.00 น.
พฤหัสบดี 08.00 - 17.00 น.
ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1431 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ