ภาษา

ข่าว

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ได้ให้การต้อนรับ ทีมจากมูลนิธิ Friends for Asia

20 ธันวาคม 2566
ซึ่งเป็นองค์กรที่รับสมัครอาสาสมัครชาวต่างชาติจากยุโรปและอเมริกา เพื่อมาทำงานสังคมสงเคราะห์ประเภทต่าง ๆ และรับนักศึกษาชาวต่างชาติมาเพื่อศึกษาดูงานและฝึกปฎิบัติงานในโรงพยาบาลต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร

‘พีท กันตพร‘ ร่วมเสวนา “สื่อกับการขับเคลื่อนสังคม”

18 ธันวาคม 2566
วันนี้ (18 ธ.ค. 66) นายกันตพร หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “The Better Forum: สื่อกับการขับเคลื่อนสังคม”

อบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

30 พฤศจิกายน 2566
โดยมี รศ.นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร ผอ.รพ. และผู้บริหาร, หัวหน้างาน ตลอดจน ผู้บริหารจากสาขาในเครือ เข้าร่วมอบรมดังกล่าวด้วย

กิจกรรมงานวันเบาหวานโลก (World Diabetes Day 2023)

14 พฤศจิกายน 2566
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น จัดกิจกรรมงานวันเบาหวานโลก (World Diabetes Day 2023)

อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (BLS) ประจำปี 2566

2 พฤศจิกายน 2566
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ได้จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (BLS) ประจำปี 2566