ภาษา

ข่าว

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการทางการแพทย์ SSO 515

9 ตุลาคม 2566
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ SSO 515 การให้บริการทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม

เข้าร่วมประชุมหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายภูมิธรรม เวชยชัย กับภาคเอกชนและผู้ประกอบการตัวแทนสมาคมต่างๆ

2 ตุลาคม 2566
เนื่องในวันที่ 2 ตุลาคม 2566 รศ.นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่นและคณะ ได้เข้าร่วมประชุมหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันมหิดล

25 กันยายน 2566
ในวันที่ 24 กันยายน 2566 ทางโรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ประชาชื่น ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

KASEMRAD HEALTHY KIDS 2023

6 กันยายน 2566
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 22 กันยายน 2566

วันนี้ 5 กันยายน 2566 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ได้ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

6 กันยายน 2566
วันนี้ 5 กันยายน 2566 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ได้ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
นายแพทย์กิตตินันท์ อนรรฆมณีหัวหน้าทีมผู้เยี่ยมสำรวจ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)