ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

โปรแกรมวัคซีนบาดทะยัก

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนบาดทะยักมาก่อน หรือได้รับวัคซีนบาดทะยักมาแล้ว เกิน 5 ปี
ราคา 1,190 บาท
วันหมดอายุุ 30 ธันวาคม 2567

Package Dressing ทำแผลราคาประหยัด

-
บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน และภาวะวิกฤตทุกกลุ่มโรค โดยทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเน้นให้บริการรักษาพยาบาล ที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ รวดเร็ว และปลอดภัย
ราคา .- บาท
วันหมดอายุุ 30 ธันวาคม 2567

Home Care ดูแลคนใกล้ชิด สนิทเหมือนญาติ

-
เราจะดูแลและให้บริการท่านด้วยหัวใจดุจญาติในครอบครัว
ราคา เริ่มต้น 1,190 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยดิจิตอลแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
พบผู้หญิงเสี่ยงมากถึง 19 ล้านคน
เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 7 คน
ราคา .- บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

รู้รอบด้าน ต้านภัยมะเร็ง

ศูนย์สูติ-นรีเวช
มะเร็งเต้านม พบมากเป็นอันดับ 1 ของผู้หญิงไทย
มะเร็งปากมดลูก พบมากเป็นอันดับ 2 ของผู้หญิงไทย
การตรวจเพื่อคัดกรองความเสียง "รู้ก่อน รักษาได้"
ราคา 4,000 บาท
วันหมดอายุุ 30 ธันวาคม 2567

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย เพื่อลูกน้อย

ศูนย์สูติ-นรีเวช
ดูแล ห่วงใย ใส่ใจ เพื่อลูกน้อยที่คุณรัก
ราคา .- บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจค้นหาความเสี่ยง โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

ศูนย์อายุรกรรม
-
ราคา .- บาท
วันหมดอายุุ 30 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจสุขภาพข้อเข่า

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ควรเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคข้อเข่าเสื่อมและปรึกษาแพทย์ผู้ชำนาญการด้านกระดูกและข้อเพื่อชะล้อความเสี่ยงและได้รับการรักษาที่ถูกวิธี
ราคา .- บาท
วันหมดอายุุ 30 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจสุขภาพสตรี Program Lady

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
-
ราคา .- บาท
วันหมดอายุุ 30 ธันวาคม 2567