ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ตรวจสุขภาพหลังจากติดเชื้อโควิด-19 POST- COVID-19

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ตรวจสุขภาพหลังจากติดเชื้อโควิด-19 POST- COVID-19
ราคา .- บาท
วันหมดอายุุ 30 ธันวาคม 2567

ราคาห้องพัก

-
Room Service
ราคา .- บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมันและอีสุกอีใส

ศูนย์กุมารเวช
-
ราคา .- บาท
วันหมดอายุุ 30 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังการรักษาโควิด -19 Long Covid -19 Package

-
โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังการรักษาโควิด -19 Long Covid -19 Package
ราคา .- บาท
วันหมดอายุุ 30 ธันวาคม 2567

สัญญานเตือนภัย มะเร็งปากมดลูก

-
รู้ทัน... รักษาได้
ราคา .- บาท
วันหมดอายุุ 30 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับพี่เลี้ยงเด็ก (Nanny Screening)

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
.-
ราคา .- บาท
วันหมดอายุุ 30 ธันวาคม 2567

โปรแกรมวัคซีนบาดทะยัก

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนบาดทะยักมาก่อน หรือได้รับวัคซีนบาดทะยักมาแล้ว เกิน 5 ปี
ราคา 1,190 บาท
วันหมดอายุุ 30 ธันวาคม 2567

Package Dressing ทำแผลราคาประหยัด

-
บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน และภาวะวิกฤตทุกกลุ่มโรค โดยทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเน้นให้บริการรักษาพยาบาล ที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ รวดเร็ว และปลอดภัย
ราคา .- บาท
วันหมดอายุุ 30 ธันวาคม 2567