ภาษา

ข่าว

พิธีเปิดศูนย์สุขภาพเด็ก KSBR

26 มีนาคม 2558
พิธีเปิดศูนย์สุขภาพเด็ก โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

งานพิธีเปิด สำนักงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดเชียงราย

28 กุมภาพันธ์ 2558
มอบกระเช้าในงานพิธีเปิด สำนักงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดเชียงราย

วันสถาปนาครบรอบ 78 ปีแห่งการก่อตั้งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

11 กุมภาพันธ์ 2558
วันสถาปนาครบรอบ 78 ปีแห่งการก่อตั้งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

สวัสดีปีใหม่ท่านอธิการบดีและท่านรองอธิการบดี มฟล.

2 กุมภาพันธ์ 2558
วันที่ 30 ม.ค. 58 นพ.จักรพันธ์ พงษ์เสฐียร ผู้อำนวยการ รพ.เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ และคณะผู้บริหาร เข้าสวัสดีปีใหม่ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และท่านพรทิพย์ ภูติโยธิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พิธีเปิดศูนย์ MRI Chiangrai

2 กุมภาพันธ์ 2558
วันที่ 26 ม.ค. 2558 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ จัดพิธีเปิด ศูนย์ MRI Chiangrai โดยมี ท่าน นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานกรรมการบริหาร BCH เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ท่าน นพ.จักรพันธ์ พงษ์เสฐียร ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ และ คณะผู้บริหาร ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ จังหวัดเชียงราย