ภาษา

ข่าว

MDRT MEETING @ Kasemrad Sriburin 2024

14 มิถุนายน 2567
นพ.อิทธิพงษ์ ยอดประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ พร้อมทีมผู้บริหารกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน
และได้แนะนำทีมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การรักษา,ทีมเจ้าหน้าที่ดูแลกลุ่มลูกค้าประกันชีวิตของโรงพยาบาล และเพื่อเเสดงความขอบคุณตัวแทนจากบริษัทประกันชีวิตที่ให้ความไว้วางใจทางโรงพยาบาล สำหรับการดูแลซึ่งกันและกันเสมอมา

วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2567 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ จัดงานพิธีทำบุญตักบาตรครบรอบ 31 ปี ณ อาคารศูนย์การแพทย์ศรีบุรินทร์

10 มกราคม 2567
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ จัดงานพิธีทำบุญตักบาตรครบรอบ 31 ปี ณ อาคารศูนย์การแพทย์ศรีบุรินทร์
ในโอกาสนี้ถือเป็นพิธีทำบุญวันคล้ายวันครบรอบการเปิดดำเนินกิจการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์

นายแพทย์อิทธิพงษ์ ยอดประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

9 มกราคม 2567
นายแพทย์อิทธิพงษ์ ยอดประสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ
เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช
รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นายแพทย์อิทธิพงษ์ ยอดประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2567

8 มกราคม 2567
นายแพทย์อิทธิพงษ์ ยอดประสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ
เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย
เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2567

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ นำโดยนพ.อิทธิพงษ์ ยอดประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมอบเครื่องฟอกอากาศ ให้มูลนิธิสมาคมกู้ชีพจังหวัดเชียงราย

5 มกราคม 2567
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ นำโดยนพ.อิทธิพงษ์ ยอดประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมอบเครื่องฟอกอากาศ ให้มูลนิธิสมาคมกู้ชีพจังหวัดเชียงราย ได้แก่
-มูลนิธิสยามรวมใจ (ปู่อินทร์)
-มูลนิธิแสงธรรมสาธารณกุศลเชียงราย
-สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย
-สมาคมกู้ชีพธรรมนันท์ เชียงราย
-กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลห้วยสัก