ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

venus viva

ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม
venus viva
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา 6000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

วัคซีนไข้หวัดใหญ่

-
เพราะป้องกัน ดีกว่ารักษา
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ (2017)
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์


ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 พฤษภาคม 2561

คลอดเหมาจ่าย

ศูนย์สูติ-นรีเวช
คลอดเหมาจ่าย
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 32,500-47,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

ตรวจคัดกรองมะเร็งหญิง-ชาย

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ตรวจคัดกรองมะเร็งหญิง-ชาย
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 2,200 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

ตรวจจอประสาทตา

ศูนย์ตา หู คอ จมูก และผิวหนัง
ตรวจจอประสาทตา
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

ตรวจสุขภาพสถานประกอบการ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ตรวจสุขภาพสถานประกอบการ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา โปรดติดต่อเพื่อขอรายละเอียด บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพเด็ก

ศูนย์กุมารเวช
โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพเด็ก
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 1,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

Buffet Mask

ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม
Buffet Mask
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 2,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

โปรแกรมเลเซอร์รักษาหลุมสิว

ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม
โปรแกรมเลเซอร์รักษาหลุมสิว
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 2,800-15,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560