ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

venus viva

ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม
venus viva
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา 6000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

วัคซีนไข้หวัดใหญ่

-
เพราะป้องกัน ดีกว่ารักษา
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ (2017)
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์


ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 พฤษภาคม 2561

โปรแกรมเลเซอร์รักษาหลุมสิว

ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม
โปรแกรมเลเซอร์รักษาหลุมสิว
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 2,800-15,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

Package คัดกรองมะเร็งสตรี - บุรุษ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โรคมะเร็ง เป็นสาเหตุในการเสียชีวิตอันดับ 1 ของโลก
เลือกตรวจอย่างมั่นใจด้วย
Package คัดกรองมะเร็งสตรี - บุรุษ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา เริ่มต้น 2200 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

โปรแกรมตรวจสุขภาพยามบ่าย

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพยามบ่าย

โปรแกรมตรวจสุขภาพที่ปรับให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่
สามารถเลือกรับบริการ การตรวจสุขภาพช่วงบ่ายได้ โดยไม่ต้องงดอาหารเช้า
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา เริ่มต้น 1990 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

วัคซีน บาดทะยัก

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ ประชาชื่น โปรแกรมฉีดวัคซีน บาดทะยัก
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา เริ่มต้น 1,190 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

ข่าวดี...สำหรับผู้ถือบัตรประกันสังคม

-
ผู้ประกันตน ประจำปี 2560 "ตรวจร่างกายฟรี"
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี


ราคา ฟรี บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

โปรแกรม ตรวจสุขภาพประจำปีเป็นหมู่คณะ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โปรแกรม ตรวจสุขภาพประจำปีเป็นหมู่คณะ ได้ที่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น เพียงท่านละ 999 บาท
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา ราคา 999 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

โปรแกรมการฝากครรภ์ (ANC) เหมาจ่าย

ศูนย์สูติ-นรีเวช
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ขอเสนอ โปรแกรมการฝากครรภ์ (ANC) เหมาจ่าย ราคา 11,900 บาท แบ่งชำระ 2 ครั้ง งวดที่ 1 7,000 บาท งวดที่ 2 4,900 บาท
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา ราคา 11,900 บาท บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560