ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

ตรวจสุขภาพประจำปีประกันสังคม และบุตรของผู้ประกันตน

-
รายละเอียดตรวจสุขภาพประจำปีประกันสังคม
และสิทธ์พิเศษบุตรของผู้ประกันตน
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์


ราคา 0 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563

แพ็คเก็จส่องกล้องกระเพาะอาหาร-ลำไส้เล็กส่วนต้น-ลำไส้ใหญ่

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
มีทั้งการส่องกล้องกระเพราะอาหาร การส่องกล้องลำไส้เล็กส่วนต้น และการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ เพื่อคัดกรองหาโรคมะเร็งและโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์


ราคา 11,500 - 23,800 บาท
วันหมดอายุุ 20 สิงหาคม 2563

แพ็คเกจคลอดแบบเหมาจ่าย

ศูนย์สูติ-นรีเวช
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกสูติ - นรีเวช
โทร. 053-910-999 ต่อ 117,118,222 ฉุกเฉิน 053-700-200
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์


ราคา 25,000 - 39,000 บาท
วันหมดอายุุ 5 มิถุนายน 2563

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ

ศูนย์สุขภาพเด็ก, ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน
เพราะ "ป้องกัน.. ดีกว่ารักษา
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ
650 บาท/เข็ม
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์


ราคา 650 บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2563

Promotion ดีๆสำหรับ "ลูกค้าประกันชีวิต"

-
Promotion ดีๆสำหรับ "ลูกค้าประกันชีวิต"
กรมธรรม์ค่าห้อง 2,000 นอนห้อง 3,600
กรมธรรม์ค่าห้อง 2,200 นอนห้อง 3,900
ไม่ต้องจ่ายส่วนเกิน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 089-5606134
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์


ราคา ตามกรมธรรม์ค่าห้อง บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2563

แพ็คเกจวัคซีนเด็กดีเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์

ศูนย์สุขภาพเด็ก
ฉีดวัคซีนให้ลูกรัก ของคุณได้แล้ววันี้ที่
ศูนย์สุขภาพเด็ก โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
โทร.053-910999 ต่อ 120,121,091-8509555
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์


ราคา 2,250 - 8,300 บาท
วันหมดอายุุ 28 กุมภาพันธ์ 2563

โปรแกรมตรวจสุขภาพพระสงฆ์

ศูนย์สุขภาพ
ตรวจสุขภาพ 11 รายการ
ราคา 1,590 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมศูนย์สุขภาพ
โทร. 053-910-999 ต่อ 167, 168
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์


ราคา 1,590 บาท
วันหมดอายุุ 31 มกราคม 2563

แพ็คเกจคืนความสดใสให้ดวงตาคุณ

ศูนย์ตาและผ่าตัดต้อกระจก
ผ่าตัดลอกต้อเนื้อตา 16,700 บาท
ผ่าตัดต้อกระจก พับเหลือง 39,000 บาท
ผ่าตัดต้อกระจก พับใส 37,000 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์ตา และผ่าต้อกระจก โทร. 053-910999 ต่อ 142
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์


ราคา 16,700 - 39,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 มกราคม 2563

โปรแกรมตรวจสุขภาพคู่รัก

ศูนย์สุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพคู่รัก ราคาพิเศษ
- ชาย 2,800 บาท
- หญิง 3,000 บาท
หรือซื้อแพ็คคู่ เพียง 5,000 บาท เท่านั้น
ศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
โทร 053-910999 ต่อ 167, 168
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์


ราคา 2,800 - 5,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 มกราคม 2563