ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

venus viva

ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม
venus viva
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา 6000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

วัคซีนไข้หวัดใหญ่

-
เพราะป้องกัน ดีกว่ารักษา
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ (2017)
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์


ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 พฤษภาคม 2561

Dtac Reward

ศูนย์สุขภาพและความงาม
โปรแกรมฝังเข็มระงับปวด ในราคา 1,000 บาท และ โปรแกรม Dual Yellow Facial Rejuvenation ในราคา 2,500 บาท
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์


ราคา 1,000 / 2,500 บาท
วันหมดอายุุ 30 เมษายน 2561

คลอดเหมาจ่าย

ศูนย์สูติ-นรีเวช
คลอดเหมาจ่าย
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 32,500-47,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

ตรวจคัดกรองมะเร็งหญิง-ชาย

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ตรวจคัดกรองมะเร็งหญิง-ชาย
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 2,200 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

คัดกรองเยื่อบุโพรงมดลูก

ศูนย์สูติ-นรีเวช คลินิกมะเร็งวิทยา
คัดกรองเยื่อบุโพรงมดลูก การตรวจด้วยวิธีการหนีบเยื่อบุโพรงมดลูก
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์


ราคา 5,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

Package การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งข้อ

ศูนย์ศัลยกรรมอุบัติเหตุกระดูกและข้อ
Package การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งข้อ ราคา 229,000.-
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์


ราคา 229,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

Package การผ่าตัดหัวเข่าแบบส่องกล้อง

ศูนย์ศัลยกรรมอุบัติเหตุกระดูกและข้อ
Package การผ่าตัดหัวเข่าแบบส่องกล้อง ราคา 145000.-
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์


ราคา 145,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

ตรวจจอประสาทตา

ศูนย์ตา หู คอ จมูก และผิวหนัง
ตรวจจอประสาทตา
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560