แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

คลอดเหมาจ่าย

ศูนย์สูติ-นรีเวช
คลอดเหมาจ่าย
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 32,500-47,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

ตรวจคัดกรองมะเร็งหญิง-ชาย

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ตรวจคัดกรองมะเร็งหญิง-ชาย
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 2,200 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

ตรวจจอประสาทตา

ศูนย์ตา หู คอ จมูก และผิวหนัง
ตรวจจอประสาทตา
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพเด็ก

ศูนย์กุมารเวช
โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพเด็ก
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 1,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

Buffet Mask

ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม
Buffet Mask
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 2,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

โปรแกรมตรวจสุขภาพยามบ่าย

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพยามบ่าย

โปรแกรมตรวจสุขภาพที่ปรับให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่
สามารถเลือกรับบริการ การตรวจสุขภาพช่วงบ่ายได้ โดยไม่ต้องงดอาหารเช้า
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา เริ่มต้น 1990 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

วัคซีน บาดทะยัก

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ ประชาชื่น โปรแกรมฉีดวัคซีน บาดทะยัก
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา เริ่มต้น 1,190 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

Intragen

ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม
Intragen
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

ทันตกรรมจัดฟัน

ศูนย์ทันตกรรม
สร้างความมั่นใจ ให้คุณมีฟันสวย โดยทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมจัดฟัน
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา 40,000.- บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561