ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป, ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
หากท่านมีอาการ ปวดรุนแรงบริเวณข้อเข่า ข้อเข่าผิดรูป งอหรือเหยียดเข่าได้ไม่เต็มที่
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 180,000 - 210,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

แพ็กเกจสลายนิ่วด้วยคลื่น ESWL

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
แพ็กเกจสลายนิ่วด้วยคลื่น ESWL
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 70,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

แพคเกจวัคซีนมะเร็งปากมดลูก 2020

ศูนย์สูติ-นรีเวช
มะเร็งปากมดลูก รู้ก่อนป้องกันได้
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง


ราคา 5750-9990 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมลดเหนียง

ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม
v shape + เลเซอร์ยกกระชับ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 9,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

วัคซีน ipd สำหรับลูกน้อย

แผนกกุมารเวชกรรม
รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง ขอมอบความห่วงใย เพื่อลูกน้อยที่คุณรัก
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง


ราคา 6000-1150 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

แพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี

-
แพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี เริ่มต้นที่ราคา 2,000 บาท
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง


ราคา 2,000-11,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

แผนกอายุรกรรมหัวใจ
แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ
ใจสั่น เจ็บหน้าอก หน้ามืด เหนื่อยง่าย สัญญาณโรคหัวใจ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง


ราคา 4,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมรักษาแผลเป็นนูนคีลอยด์(Keloid)

ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม
การรักษา ฉีดยาประเภทสเตียรอยด์ (Steroids) เช่น Kanolone,Kenacort-A หรือ อาจรักษาโดย การทำเลเซอร์ร่วมกับฉีดยาจะช่วยให้แผลเป็นยุบลงได้อย่ารวดเร็วยิ่งขึ้น
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมตรวจคัดกรองไข้หวัดใหญ่&ไข้เลือดออก

ศูนย์กุมารเวช, ศูนย์อายุรกรรม
สามารถพบผู้ป่วยได้ทุกช่วงกลุ่มอายุการติดต่อเกิดจากการสัมผัสสารคัดหลั่งจากปากและการหายใจ ผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถหายเองได้ หรือหากบางรายที่มีอาการรุนแรงหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรับการรักษา
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 1,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564