ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

■ บริการเฉพาะทาง
- คลินิกศัลยกรรมให้บริการตรวจรักษาด้านศัลยกรรม มีแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมแต่ละสาขา ให้บริการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรค เกี่ยวกับทางด้านศัลยกรรม เช่น ผู้ป่วยเป็นริดสีดวงทวาร, Cyst และก้อนเนื้องอก, ทำหมันชาย, ไส้เลื่อน, นิ่ว(ในถุงน้ำดี), ไส้ติ่ง, ฝี หรือหนองที่ต้องผ่าตัด, ฝีกัณฑสูตร เป็นต้น
- ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ให้บริการรักษาผู้ป่วย ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ ท่อไต ไต โดยให้รักษาด้วยยา และการผ่าตัด เช่น ส่องกล้องดูนิ่วในท่อทางเดินปัสสาวะ (Cystoscope) กระแทกนิ่ว (Resrogate) ผ่าตัดท่อไต (Uritherotomy) ผ่าตัดไต (Nephectormy) ผ่าตัดต่อมลูกหมาก (T.U.R.)
- ศัลยกรรมระบบประสาท ให้บริการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการทางสมอง จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเกี่ยวกับเส้นประสาท ถูกกระดูกทับกดเส้น ระบายเลือดที่คั่งในสมองออก ผ่าตัดกระดูกกระโหลกศีรษะ
- ศัลยกรรมระบบเส้นเลือดให้บริการรักษาเกี่ยวกับ การผ่าตัดต่อเส้นเลือด และทำ Graft เส้นเลือดเทียม รวมทั้งผู้ป่วย ที่มีปัญหาเส้นเลือดทั้งหมด และให้บริการผ่าตัดเปลี่ยนไต
- ศัลยกรรมรักษาเส้นเลือดขอดมีแพทย์ที่ปรึกษา ศัลยกรรมแต่ละสาขา ให้บริการ

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

- เครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้อง
- เครื่องจี้ไฟฟ้า
- เครื่องตัดเฝือก

สถานที่ & ติดต่อ

เวลาเปิดทำการ

วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 07.00 – 21.00 น.สอบถามรายละเอียด หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ.
ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป โทร.0-2804-8959 ต่อ 5028, 5029 หรือ โทรสาร. 0-2454-1914

คณะแพทย์ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

นายแพทย์ถนอม ศรีชัยวัฒน์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลยกรรม ไส้ติ่ง
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ 08:00 - 15:00 ศูนย์ศัลยกรรม
อังคาร 08:00 - 15:00 ศูนย์ศัลยกรรม
พุธ 08:00 - 15:00 ศูนย์ศัลยกรรม
พฤหัสบดี 08:00 - 12:00 ศูนย์ศัลยกรรม
ศุกร์ 08:00 - 12:00 ศูนย์ศัลยกรรม
เสาร์ - -

 

แพทย์หญิงธันย์ชนก สว่างแสงวัฒนา

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08.00 - 20.00 (สัปดาห์ที่ 1,3,5ของเดือน)

ศูนย์ศัลยกรรม

จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์

13.00 - 20.00 

 

ศูนย์ศัลยกรรม

 

 

นายแพทย์ปณิธาน ปิยะไกวัล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 09.00-17.00 ฉุกเฉินศัลยกรรม
จันทร์ 09.00-16.00 ฉุกเฉินศัลยกรรม
อังคาร

10.00-12.00

15.00-20.00

ประกันสังคมศัลยกรรม

ฉุกเฉินศัลยกรรม

พุธ - -
พฤหัสบดี 13.00-16.00 ศัลยกรรม
ศุกร์

09.00-13.00

13.00-16.00

ฉุกเฉินศัลยกรรม

ศัลยกรรม

เสาร์ - -