ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์นิลพันธ์ นิลสุ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมทั่วไป
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
วันพฤหัสบดี  09.00 น. ถึง  16.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1030 , 1031 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นายแพทย์บุญยิ่ง ศิริบำรุงวงศ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมหลอดเลือด
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อังคาร 17.00-20.00 น.
เสาร์ 13.00-14.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1030 , 1031 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นายแพทย์พงศ์สิน พิชิตการค้า

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
วาระ
วันที่ เวลา
วันอาทิตย์ 08.00-17.00 น.
จันทร์ 08.00-14.00 น.
วันอังคาร 13.00-17.00 น.
วันพุธ 08.00-17.00 น.
พฤหัสบดี 08.00-15.00 น.

 

สามารถติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1030, 1031 เพื่อสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

 

นายแพทย์พรรควุธ จันทร์สว่างภูวนะ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : การผ่าตัดกระเพาะอาหาร “ผ่านกล้อง”
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
เสาร์ 13:00 - 16:00

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1030 , 1031  เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นายแพทย์พลินท์ ลิมปวิทยาพร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ตับ และทางเดินน้ำดี
ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
วันอาทิตย์ 14.00 - 17.00 น.

สามารถติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1030, 1031 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นพ.วิชัย ชนวัฒนกุล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมทั่วไป
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 8.00-17.00 น.
อังคาร 8.00-17.00 น.
พุธ 8.00-17.00 น.
พฤหัสบดี 8.00-16.00 น.
ศุกร์ 8.00-16.00 น.
เสาร์ 8.00-12.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1030 , 1031 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นายแพทย์ศิระ เลาหทัย

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์ทรวงอก
ความชำนาญพิเศษ : ผ่าตัดส่องกล้องบริเวณช่องอก ( ปอด และ ต่อมไทมัส )
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์   (สัปดาห์ที่ 2 และ 4  ของเดือน)  17.00 - 20.00 น. *กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1076 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

สัปดาห์ที่ 2 และ 4  ของเดือน

 

พญ.ใจพิสุทธิ์ รัตนขจรศักดิ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมทั่วไป
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์  08.00 - 20.00 น.
อังคาร  08.00 - 13.00 น.
พุธ  08.00 - 13.00 น.
ศุกร์  08.00 - 17.00 น.
เสาร์  08.00 - 14.00 น.