ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงกนกวรรณ ทาศิลป์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : สาขาอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมโรคระบบการหายใจ
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อาทิตย์ 08.30-13.00 น.
จันทร์ 08.00-16.30 น.
อังคาร 08.00-17.00 น.
พุธ 08.00-17.00 น.
พฤหัสบดี 08.00-16.30 น.
ศุกร์ 08.00-16.00 น.


กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1000, 1057 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นายแพทย์กำจัด อรรณพเพ็ชร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : สาขาอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรม+ทั่วไป
Schedule แพทย์ดูแลผู้ป่วยใน (IPD Doctor)
Date Time
Monday 06:00 - 15:00
Tuesday 06:00 - 15:00
Wednesday 06:00 - 15:00
Thursday 06:00 - 15:00
Friday 06:00 - 15:00
 
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1000 , 1057 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นายแพทย์คมสัน อังคณานุพงศ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อาทิตย์ 08.00 - 10.00  น.
จันทร์ 08.00 - 18.00  น.
อังคาร 08.00 - 20.00  น.
พุธ 08.00 - 17.00  น.
พฤหัสบดี 08.00 - 17.00  น.
ศุกร์ 08.00 - 17.00  น.
เสาร์ 08.00 - 17.00  น.
 
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1000 , 1057 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

พญ.ชนกพรรณ สุธีรภัทรานนท์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : สาขาอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : สาขาอายุรกรรมโรคไต
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-16.00 น.
อังคาร 09.00-14.00 น.
พุธ 08.00-16.00 น.
พฤหัสบดี 08.00-20.00 น.
ศุกร์ 08.00-16.00 น.
 
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1000 , 1057 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นายแพทย์ดุสิต จันทยานนท์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : สาขาอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุกรรมทางเดินอาหาร
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
เสาร์ 17.00-20.00 น.
 
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1000 , 1057 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์หญิงธนันดา ตระการวนิช

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : สาขาอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมโรคไต
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
เสาร์ 11.00-12.00 น.
 
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1000 , 1057 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์หญิงรสวรรณ ชนะสกุล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : สาขาอายุรกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมทั่วไป
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อังคาร 08:00 - 17:00 น.
พุธ 08:00 - 17:00 น.
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00 น.
ศุกร์ 08:00 - 17:00 น.
เสาร์ 08:00 - 17:00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1000 , 1057 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

08:00 - 17:00 น.

 

นพ.ฤชุกรณ์ เติมทอง

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : -
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมประสาทวิทยา
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อังคาร  11.00 20.00 น.
พุธ  08.00-17.00 น.
พฤหัสบดี  08.00-17.00 น.
ศุกร์  08.00-17.00 น.
เสาร์  08.00-17.00 น.

 

แพทย์หญิงวรรณพักตร์ วิวัฒนวงศา

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : จิตแพทย์ทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อังคาร  17.00 - 20.00 น.
พุธ  17.00 - 20.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1000 , 1057 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นายแพทย์วรวิทย์ พิสิษฐ์กุล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : สาขาอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมโรคระบบการหายใจ
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00 - 17.00 
อังคาร 08.00 - 17.00 
พฤหัสบดี 08.00 - 20.00 
ศุกร์ 08.00 - 17.00 
เสาร์ 08.00 - 16.00 

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1000 , 1057 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ