ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ข้อมูลทั่วไป

ให้บริการการตรวจวินิจฉัย รักษาและให้คำปรึกษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ เช่น ปวดกล้ามเนื้อหลัง, หมอนรองกระดูกเคลื่อน, ข้อเสื่อม, ปวดข้อรูมาตอยด์, เส้นเอ็นอักเสบ, ข้ออักเสบ, โรคเก๊าท์, กระดูกหัก

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

• เครื่องผ่าตัดข้อเข่าและข้อไหล่โดยการส่องกล้อง
• เครื่องตรวจมวลกระดูก

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ 1
Tel.036-315555 ต่อ 8373
www.kasemrad.co.th

คณะแพทย์ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

นายแพทย์กวิน โปริสวาณิชย์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : -

นายแพทย์ธรณัส มหัทธณโสภณ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : โรคระบบกระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : บริการตรวจวินิจฉัย รักษาและให้คำปรึกษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ เช่น ปวดกล้ามเนื้อหลัง, หมอนรองกระดูกเคลื่อน, ข้อเสื่อม, ปวดข้อรูมาตอยด์, เส้นเอ็นอักเสบ, ข้ออักเสบ, โรคเก๊าท์, กระดูกหัก

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ญาณศิริ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : โรคระบบกระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : -