ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์กุมารเวชกรรม

ศูนย์กุมารเวชกรรม

ข้อมูลทั่วไป

ให้การบริการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาโรคทั่วไปในเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น การส่งเสริมสุขภาพในเด็กปกติ โดยติดตามพัฒนาการ ให้คำแนะนำและกระตุ้นพัฒนาการให้เหมาะสมตามวัย ตรวจประเมินเบื้องต้น ในเด็กที่อาจมีปัญหาด้านพัฒนาการ ได้แก่ พัฒนาการล่าช้า ปัญหาการกิน การนอน การขับถ่าย การเจริญเติบโตไม่สมวัย สมาธิสั้น และปัญหาด้านพฤติกรรมอื่นๆ เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำการดูแล และส่งเสริมให้เด็กเติบโต และมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ นอกจากนี้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง มีแพ็กเกจวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย สามารถนัดวันรับวัคซีน และตรวจสุขภาพตามวัยได้ตามความสะดวกของผู้ปกครอง มุ่งหวังให้ผู้ปกครองได้รับความพึงพอใจสูงสุด

แผนกกุมารเวชมีทีมกุมารแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดังนี้

- กุมารแพทย์เฉพาะทาง สาขาภูมิแพ้ และภูมิคุ้มกัน ให้การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับภูมิแพ้ต่างๆ ได้แก่ โรคจมูกอับเสบจากภูมิแพ้หรืออากาศ แพ้โปรตีนนมวัว แพ้อาหาร โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ผิวหนัง ผืนลมพิษ โรคเยื่อบุตาอักเสบภูมิแพ้ ภาวะแพ้รุนแรงแบบช็อก โรคความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน สามารถให้การตรวจทดสอบหาสารก่อภูมิแพ้โดยวิธีการสะกิดผิวหนัง

- กุมารแพทย์เฉพาะทางสาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด ให้การติดตามดูแลรักษาทารกที่มีปัญหาหลังเกิดและให้คำปรึกษาแนะนำ การส่งเสริมให้ทารกมีพัฒนาการทางร่างกายและสมองเต็มศักยภาพ นอกจากนี้ให้คำปรีกษามารดาที่ทารกในครรภ์มีปัญหาหรือมีความผิดปกติ

- กุมารแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจเด็ก ให้การดูแลตรวจคัดกรอง วินิจฉัย และการดูแลรักษาต่อเนื่องโรคหัวใจและหลอดเลือดในเด็ก ทั้งโรคหัวใจที่เป็นแต่กำเนิดและเกิดขึ้นภายหลัง ภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ,ความผิดปกติที่แทรกซ้อนทางหัวใจจากโรคอื่นๆ

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

• การตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกที่เกิดในโรงพยาบาลทุกราย
• เครื่องอัลตราซาวด์ 3 มิติ , 4 มิติ
• เครื่อง CT SCAN

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกกุมารเวชกรรม
Tel.036-315555 ต่อ 8316
www.kasemrad.co.th

คณะแพทย์ศูนย์กุมารเวชกรรม

แพทย์หญิงขวัญนุช ลี้สุทธิพรชัย

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กุมารเวชกรรม
ความชำนาญ : กุมารแพทย์ทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : กุมารแพทย์ทั่วไป

นายแพทย์ณัฐนนท์ ภุคุกะ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กุมารเวชกรรม
ความชำนาญ : แพทย์กุมารเวชทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -

นายแพทย์ทำเนียบ แสงคำพันธ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กุมารเวชกรรม
ความชำนาญ : แพทย์กุมารเวชทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -