ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

อายุรกรรมประสาท

อายุรกรรมประสาท

ข้อมูลทั่วไป

ให้บริการการตรวจวินิจฉัย รักษาและให้คำปรึกษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอายุกรรมประสาท เช่น โรคหลอดเลือดสมอง, อัมพฤกษ์, อัมพาต, พาร์กินสัน, ไมเกรน, ลมชัก, เยื่อหุ้มสมองอักเสบ, ปวดศีรษะ, เวียนศีรษะ

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

- C.T.SCAN

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกอายุรกรรมประสาท
Tel.036-315555 ต่อ 8377
www.kasemrad.co.th

คณะแพทย์อายุรกรรมประสาท

นายแพทย์พันธุ์วสิณ ศุภมงคลศิริโชติ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : อายุรกรรมประสาท
ความชำนาญ : อายุรกรรมระบบประสาท
ความชำนาญพิเศษ : ในกลุ่มโรคอายุกรรมทั่วไป เช่น โรคเส้นเลือดในสมองตีบ, ปวดศีรษะ , เวียนศีรษะ , ปวดศีรษะข้างเดียว, อัมพฤกษ์, อัมพาต, พากินสัน, ไมเกรน, เยื่อหุ้มสมองอักเสบ