ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

Package คลอดเหมาจ่าย

-
Package คลอดเหมาจ่าย คลอดธรรมชาติ ผ่าตัดคลอด
ราคา 30,000-41,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี

-
โปรแกรมวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี
ราคา 2,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมรักษ์ตับ

-
โปรแกรมรักษ์ตับ รู้ทันรักษาได้
ราคา 1,990-3,990 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมคัดกรองมะเร็ง

-
โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของโลกเลือกตรวจอย่างมั่นใจด้วยโปรแกรมคัดกรองมะเร็งชาย-หญิง
ราคา 2,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

CHECK UP รายการตรวจสุขภาพประจำปี

-
รายการตรวจสุขภาพประจำปี
ราคา 1,999.-9,999 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564