ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

แพ็กเกจเลเซอร์ฟอกสีฟัน Zoom Whitening

แผนกทันตกรรม
ยิ้มด้วยความมั่นใจด้วยฟันขาวสดใส ในทุกรอยยิ้ม
ราคา 9,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

ทันตกรรมรากฟันเทียม Dental Implant

แผนกทันตกรรม
คืนรอยยิ้มให้สดใส เพิ่มความมั่นใจ
ราคา 55,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

ฟื้นฟูอาการปวดด้วยเลเซอร์กำลังสูง

แผนกกายภาพบำบัด
High Power Laser Relief Pain with High Power Laser Therapy
ราคา 5,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

ฟื้นฟูอาการ ปวดคอและหลัง ด้วยเครื่อง Traction

แผนกกายภาพบำบัด
Relief Neck and Back Pain With Traction
ราคา 4,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

ฟื้นฟูอาการปวดด้วย Ultrasound

แผนกกายภาพบำบัด
Relief Pain With Ultrasound
ราคา 3,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

ลดปวดพื้นฐาน

แผนกกายภาพบำบัด
ด้วยเครื่องนวดไฟฟ้าและการประคบร้อน
ราคา 700-3,300 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมลดปวด คอ-บ่า

แผนกกายภาพบำบัด
สำหรับผู้ที่มีอาการปวดเมื่อยเรื้อรังมานานและความผิดปกติทางกายภาพ กล้ามเนื้อสรีระโดยทีมกาพภาพบำัดและเครื่องมือที่ทันสมัย
ราคา 1,000-4,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

ลดปวด ฉับพลัน

แผนกกายภาพบำบัด
รักษาด้วย Laser การรักษาด้วยความเย็น/ร้อน นวดไฟฟ้า
ราคา 1,200 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

ลดข้อไหล่ติด

แผนกกายภาพบำบัด
ข้อไหล่ติด คือ ภาวะที่มีการขยับไหล่ได้น้อยโดยมักจะเริ่มจากน้อยๆ
ราคา 3,200 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567