ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจคัดกรองโครโมโซมของทารกในครรภ์

แผนกสูติ-นรีเวช
ตรวจความผิดปกติ โครโมโซมของทารกในครรภ์ สาเหตุของการเกิดความผิดปกติ ด้านสมอง และพัฒนาการ
ราคา 12,000-15,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานและตรวจสุขภาพปัจจัยเสี่ยง

ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
สร้างความมั่นใจเตรียมพร้อมให้ร่างกายก่อนเข้าทำงาน
ราคา 100-450 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ

ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
กัมพูชา ลาว เมียนมาร์
ราคา 500-600 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ อาชีวอนามัยสำหรับผู้ปฏิบัติ บนที่สูงและในที่อับอากาศ

ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
ความพร้อมทางด้านสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่อยให้เราสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่
ราคา 1,300-1,700 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ อาชีวอนามัย สำหรับผู้ปฏิบัติงาน พี่เลี้ยงเด็กและผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุ

ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
เนื่องจากพี่เลี้ยงและผู้สูงอายุ เป็นหน้าที่ที่ต้องดูแลใกล้ชิดและสัมผัสเด็กและผู้สูงอายุเสมอ ดังนั้นจึงควรได้รับการตรวจสุขภาพก่อนเข้ามาทำงานเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากโรคที่สามารถแพร่กระจายไฟสู่เด็กและผู้สูงอายุได้
ราคา 1,600 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ อาชีวอนามัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานสัมผัสอาหาร

ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
เพื่อการันตีความปลอดภัยให้ลูกค้า และป้องกันการแพร่กระจายเชื่อและเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภค
ราคา 1,300 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ อาชีวอนามัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานโรงแรม

ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
โปรแกรมตรวจนี้สำหรับผู้ที่จะประกอบอาชีพงานบริการเพื่อการันตีความปลอดภัยให้ลูกค้า และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อและเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้เข้ามาใช้บริการ
ราคา 1,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

ตรวจสุขภาพต่อใบอนุญาตทำงาน ชาวญี่ปุ่น Work Permit

ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพ
ราคา 699 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมจัดฟัน

แผนกทันตกรรม
อยากฟันสวยต้องจัดฟัน แผนกทันตกรรม รพ.เกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
ราคา 39,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567