ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

แผนกสูติ-นรีเวช
ภัยร้ายใกล้ตัวผู้หญิง มะเร็งปากมดลูก
ราคา 1,399-2,399 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

แผนกสูติ-นรีเวช
Digital Mammogram + Ultrasound Breast
ราคา 2,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย

แผนกสูติ-นรีเวช
ดูแลลูกของท่าน ตั้งแต่อยู่ในครรภ์
ราคา 28,000-50,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมฝากครรภ์คุณภาพ

แผนกสูติ-นรีเวช
ดูแลด้วยใจ ห่วงใยตั้งแต่อยู่ในครรภ์
ราคา 12,700-29,700 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจการตั้งครรภ์

แผนกสูติ-นรีเวช
คุณผู้หญิงวัยเจริญพันธ์ ที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว เมื่อประจำเดือนขาด เรื่องที่ต้องสงสัยอันดับแรก คือ "การตั้งครรภ์ หรือ ตั้งท้อง" มี 4 วิธี ที่ใช้ในการตรวจและยืนยันการตั้งครรภ์
ราคา 150-1,150 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมฝากครรภ์คุณภาพ เหมาจ่ายรวมฝากครรภ์

แผนกสูติ-นรีเวช
เหมาจ่ายราคาที่คุ้มค่า พร้อมดูแลลูกน้อยของท่าน
ราคา 38,000-53,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมวัคซีนเด็ก 1 เดือน - 2 ปีครึ่ง

แผนก กุมารเวชกรรม
ฉีดวัคซีนและประเมินพัฒนาการโดยกุมารแพทย์
ราคา 5,999-8,999 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

อัลตราซาวนด์ 4 มิติ

แผนกสูติ-นรีเวช
รู้จักลูกน้อย ตั้งแต่ในครรภ์
ราคา 2,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมฝากครรภ์ อุ่นใจ

แผนกสูติ-นรีเวช
เพื่อสิ่งที่ดีสำหรับคุณแม่และลูกในครรภ์
ราคา 200-1,800 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567