ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

-
เรื่องใหญ่ที่ไม่ควรมองข้าม
ราคา 599-1,800 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์

แผนกสูติ-นรีเวช
ป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ถึง 70%
ราคา 3,400-8,400 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์

แผนกสูติ-นรีเวช
ป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ 90%
ราคา 6,800-18,800 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกโรคพิษสุนัขบ้า

-
โรคพิษสุนัขบ้า ภัยใกล้ตัว จากสัตว์เลี้ยงแสนรัก แค่ถูก กัด ข่วน เลีย ก็เสี่ยงตายได้
ราคา 699-2,799 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

วัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก

-
เชื้อ EV71 หรือเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 เป็นเชื้อสายพันธุ์หนึ่งในกลุ่มเอนเทอโรไวรัสมักทำให้เกิดโรคมือเท้าปากชนิดรุนแรง
ราคา 3,300-6,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

วัคซีนป้องกันไวรัส ตับอักเสบบี (Hepatitis B)

-
สาเหตุหลักของมะเร็งตับ เกิดจากเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
ราคา 1,999 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ (Pneumococal vaccine)

-
ปอดอักเสบเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย S.pneumoniae ที่เป็นสาเหตุหลักทำให้เกิดโรคปอดอักเสบในผู้สูงอายุและผู้ที่มีความเสี่ยง
ราคา 3,199 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

-
ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการรุนแรงต่อคุณและคนในครอบครัวไข้เลือดออก
ราคา 4,800 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ เอ และ บี

-
ภัยร้ายที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
ราคา 1,400-4,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567