ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ตรวจการนอนหลับ Sleep Test

คลินิกอายุรกรรม
ตรวจการนอนหลับ Sleep Test
ราคา "_" บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจฝังยาคุมกำเนิด ถอดยาคุมกำเนิด

คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม
แพ็กเกจฝังยาคุมกำเนิด ถอดยาคุมกำเนิด
ราคา "_" บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจ MRI เฉพาะส่วน

แผนกรังสีวินิจฉัย
แพ็กเกจ MRI เฉพาะส่วน
ราคา "_" บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจกายภาพบำบัด เลเซอร์กำลังสูง

คลินิกกายภาพบำบัด
แพ็กเกจกายภาพบำบัด เลเซอร์กำลังสูง
ราคา 3500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจกายภาพบำบัด สำหรับผู้ที่มีปัญหาหน้าเบี้ยวครึ่งซีก

คลินิกกายภาพบำบัด
แพ็กเกจกายภาพบำบัด สำหรับผู้ที่มีปัญหาหน้าเบี้ยวครึ่งซีก
ราคา 3500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจกายภาพบำบัด สำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดกล้ามเนื้อ

คลินิกกายภาพบำบัด
แพ็กเกจกายภาพบำบัด สำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดกล้ามเนื้อ
ราคา "_" บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ

คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ, แผนกตรวจสุขภาพ
แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ
ราคา "_" บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจตรวจหัวใจ ด้วย EST / Echo

คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ, แผนกตรวจสุขภาพ
แพ็กเกจตรวจหัวใจ ด้วย EST / Echo
ราคา "_" บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก

คลินิกกุมารเวชกรรม
แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก
ราคา "_" บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567