ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับผู้ใหญ่

-
แพ็กเกจวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับผู้ใหญ่
ราคา 750 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส

-
แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส
ราคา 1650 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

-
แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ราคา 760 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจตรวจสุขภาพครอบครัว โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา

แผนกตรวจสุขภาพ
แพ็กเกจตรวจสุขภาพครอบครัว โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา
ราคา 1400 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจตรวจสุขภาพครอบครัว โรงเรียนสุจิปุลิ

แผนกตรวจสุขภาพ
แพ็กเกจตรวจสุขภาพครอบครัว โรงเรียนสุจิปุลิ
ราคา 1400 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจตรวจสุขภาพครอบครัว โรงเรียนอนุบาลศรีวรการ

แผนกตรวจสุขภาพ
แพ็กเกจตรวจสุขภาพครอบครัว โรงเรียนอนุบาลศรีวรการ
ราคา 1400 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจตรวจสุขภาพครอบครัว โรงเรียนศรีวรการ

แผนกตรวจสุขภาพ
แพ็กเกจตรวจสุขภาพครอบครัว โรงเรียนศรีวรการ
ราคา 1400 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจตรวจสุขภาพครอบครัว วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ

แผนกตรวจสุขภาพ
แพ็กเกจตรวจสุขภาพครอบครัว วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ
ราคา 1400 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจตรวจสุขภาพครอบครัว โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา

แผนกตรวจสุขภาพ
แพ็กเกจตรวจสุขภาพครอบครัว โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา
ราคา 1400 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567