ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

แพ็กเกจตรวจสุขภาพวันว่างๆ

แผนกตรวจสุขภาพ
แพ็กเกจตรวจสุขภาพวันว่างๆ
ราคา 1990 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจตรวจสุขภาพนักวิ่ง

แผนกตรวจสุขภาพ
แพ็กเกจตรวจสุขภาพนักวิ่ง
ราคา 1500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี

แผนกตรวจสุขภาพ
แพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี
ราคา 1150 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจตรวจสุขภาพต่างด้าว

แผนกตรวจสุขภาพ
แพ็กเกจตรวจสุขภาพต่างด้าว
ราคา 500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน

แผนกตรวจสุขภาพ
แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน
ราคา 820 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยแมมโมแกรม

แผนกตรวจสุขภาพ
แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยแมมโมแกรม และอัลตร้าซาวด์เต้านม
ราคา 3500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจตรวจสุขภาพเดือนเกิด มา 2 จ่าย 1

แผนกตรวจสุขภาพ
แพ็กเกจตรวจสุขภาพเดือนเกิด มา 2 จ่าย 1
ราคา 2024 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรียน

แผนกตรวจสุขภาพ
แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรียน
ราคา 890 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

แผนกตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี
ราคา 2500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567