ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

แพ็กเกจวัคซีนเสริม สำหรับเด็ก

คลินิกกุมารเวชกรรม
แพ็กเกจวัคซีนเสริม สำหรับเด็ก
ราคา "_" บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจสำหรับเด็ก อายุ 1-12 ปี

คลินิกกุมารเวชกรรม
แพ็กเกจสำหรับเด็ก อายุ 1-12 ปี
ราคา "_" บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจสำหรับเด็ก แรกเกิด - 1 ปี

คลินิกกุมารเวชกรรม
แพ็กเกจสำหรับเด็ก แรกเกิด - 1 ปี
ราคา "_" บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัส IPD Vaccine

คลินิกกุมารเวชกรรม
แพ็กเกจวัคซีนป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัส IPD Vaccine
ราคา "_" บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย

คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม
แพ็กเกจวัคซีนสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์
ราคา "_" บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย

คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม
แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย
ราคา "_" บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจฝากครรภ์

คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม
แพ็กเกจฝากครรภ์
ราคา "_" บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจอัลตร้าซาวด์ 2 มิติ 4 มิติ

คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม
แพ็กเกจอัลตร้าซาวด์ 2 มิติ 4 มิติ
ราคา "_" บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก HPV DNA TEST ตรวจด้วยตนเอง

คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม
แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก HPV DNA TEST ตรวจด้วยตนเอง
ราคา 1200 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567