ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันไวรัสโรต้า

คลินิกกุมารเวชกรรม
แพ็กเกจวัคซีนป้องกันไวรัสโรต้า
ราคา 2800 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับเด็ก

คลินิกกุมารเวชกรรม
แพ็กเกจวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับเด็ก 6 เดือนขึ้นไป
ราคา 3500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV 9 สายพันธุ์

คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม
แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV 9 สายพันธุ์
ราคา "_" บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV 4 สายพันธุ์

คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม
แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV 4 สายพันธุ์
ราคา "_" บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สิทธิ์ประกันสังคม

-
แพ็กเกจวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สิทธิ์ประกันสังคม
ราคา 450 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก ชนิดใหม่

-
แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก ชนิดใหม่
ราคา "_" บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด

-
แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด
ราคา "_" บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ

-
แพ็กเกจวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ
ราคา "_" บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี

-
แพ็กเกจวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี
ราคา "_" บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567