ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงฉัตรสุดา เสาวพฤทธิ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กุมารเวช
ความชำนาญ : กุมารแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : กุมารแพทย์ ทั่วไป
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-16.00 น.
อังคาร 09.00-16.00 น.
พุธ 09.00-12.00 น.
พฤหัสบดี 09.00-16.00 น.
ศุกร์ 09.00-16.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1015,1058 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์หญิงพรดา อภิธนังศิริ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กุมารเวช
ความชำนาญ : กุมารแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : กุมารแพทย์ และเวชศาสตร์ครอบครัว
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
ศุกร์ 17.00-20.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1015,1058 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นายแพทย์มงคล เงินหลั่งทวี

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กุมารเวช
ความชำนาญ : กุมารแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : แพทย์ที่ปรึกษา สาขากุมารเวชศาสตร์
ผู้เชี่ยวชาญสาขา : กุมารเวชศาสตร์
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07.00-17.00 น.
อังคาร 07.00-17.00 น.
พุธ 07.00-17.00 น.
พฤหัสบดี 12.00-17.00 น.
ศุกร์ 09.00-17.00 น.
เสาร์ 09.00-14.00 น.
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1015,1058 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
 

นายแพทย์รัจพันธ์ ปดิฐพร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กุมารเวช
ความชำนาญ : กุมารแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : สาขากุมารทั่วไป
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อังคาร 08.00-17.00 น.
พุธ 08.00-17.00 น.
พฤหัสบดี 07.00-17.00 น.
ศุกร์ 07.00-16.00 น.
เสาร์ 07.00-16.00 น.
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1015,1058 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
 

นพ.วรวิทย์ กันทะมาลี

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กุมารเวช
ความชำนาญ : กุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชความชำนาญพิเศษโรคติดเชื้อ
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อาทิตย์ 08.00-20.00 น.
จันทร์ 08.00-17.00 น.
อังคาร 08.00-17.00 น.
พุธ 12.00-20.00 น.
พฤหัสบดี 08.00-15.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1015,1058 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ