ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงดลฤดี ศิรินิล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ความชำนาญ : จักษุวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา วุ้นตาและจอประสาทตา

-

Schedule
Date Time
เสาร์ (2,4) 13.00 -16.00 น.
 
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1433, 1437 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์หญิงพินิตา วะน้ำค้าง

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ความชำนาญ : ศูนย์จักษุวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : โรคต้อหิน
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อังคาร (สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน) 10.00-12.00 น.
 
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1433, 1437 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์หญิงภัณฑิลา ดิษยบุตร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ความชำนาญ : แพทย์ที่ปรึกษา สาขาทั่วไปและต้อกระจก
ความชำนาญพิเศษ : ผู้เชี่ยวชาญสาขา : จักษุวิทยา
ผู้อำนวยการศูนย์ตา และ LASIK
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-15.00 น.
อังคาร 08.00-15.00 น.
พฤหัสบดี 08.00-15.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1433, 1437 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

 

08.00-15.00

 

แพทย์หญิงภัทรพร ศิรามพุช

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ความชำนาญ : จักษุวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : จักษุจอประสาทตา
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
พฤหัสบดี (สัปดาห์ที่ 1,3,5) 16.00-18.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1433, 1437 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นายแพทย์วรพจน์ ศรีมานันท์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ความชำนาญ : จักษุวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยาเด็ก/วัดสายตาเด็ก/กล้ามเนื้อตา/ตาเหล่ตาเข
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
พุธ 16.00-20.00 น.
ศุกร์ 16.00-20.00 น.
เสาร์(2,4) 08.00-12.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1433, 1437 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นายแพทย์วิศวัส คันธา

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ความชำนาญ : จักษุวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : จักษุทั่วไป
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
พุธ 13.00 - 16.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1433, 1437 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ