ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

โปรแกรมอัลตราซาวนด์

ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
การอัลตราซาวนด์ช่องท้องบอกความผิดปกติของโรคใดได้บ้าง?
ราคา 1,500-2,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน

ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
โรคทแทรกซ้อนที่เกิดจากเบาหวาน เช่น โรคหลอดเลือดหรือส่วนปลายอุกตัน , เบาหวานขึ้นจอประสาทตา , โรคไตจากเบาหวาน
ราคา 1,999 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจสุขภาพตา

ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
หากคุณมีอาการเหล่านี้ ตาล้า ปวดตา ตาเบลอ สายตาพล่ามัว ใช้โทรศัพท์มือถือตลอดเวลา
ราคา 999 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงไทรอยด์

ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
สัญญาณเตือนของไทรอยด์ผิดปกติ อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ง่วง ซึม เหงื่อออกเยอะ ต่อมไทรอยด์โตผิดปกติ อ้วนหรือผอมลงผิดปกติ ถ่ายบ่อย ท้องเสีย
ราคา 1,200-2,200 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจตรวจสุขภาพคัดกรองโรคหัวใจ

ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
โรคหัวใจภัยเงียบ ที่อันตราย
ราคา 4,499-6,699 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรม CT Brain

ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
สแกนสมองด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ราคา 3,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรม CT Calcium Score

ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
ตรวจปริมาณหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ
ราคา 3,000-3,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

ตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ในร่างกาย 40 ชนิด

ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
Allergy Test โดยการเจาะเลือด
ราคา 2,200-4,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งตรงจุด

ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
มะเร็ง รู้ก่อน รู้ไว "รักษาได้"
ราคา 599-5,599 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567