ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์สูติ-นรีเวช

ศูนย์สูติ-นรีเวช

ข้อมูลทั่วไป

ให้บริการตรวจ ค้นหา วินิจฉัย และรักษาโรคเฉพาะทางสำหรับสุภาพสตรี เช่น
- ตรวจการตั้งครรภ์ รับฝากครรภ์
- ตรวจภายในเพื่อหาเซลล์มะเร็งด้วยวิธีที่ทันสมัยเห็นผลชัดเจน
- รักษาโรคภายในสตรี และผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช
- การวางแผนครอบครัว รวมถึงการคลอดโปรแกรมแบบเหมาจ่าย การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช การทำรีแพร์ เป็นต้น

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

- เครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้อง
- เครื่องอัลตร้าซาวน์ 4 มิติ
- เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กทารกในครรภ์

สถานที่ & ติดต่อ

เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์ เวลา 08.00 – 20.00 น.
วันอังคาร เวลา 08.00 – 20.00 น.
วันพุธ เวลา 08.00 – 17.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 – 20.00 น.
วันศุกร์ เวลา 08.00 – 20.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 20.00 น.


สอบถามรายละเอียดหรือนัดหมาย กรุณาติดต่อที่ 023390000 ต่อ 2079-2080 แผนกสูตินรีเวช

คณะแพทย์ศูนย์สูติ-นรีเวช

แพทย์หญิงกรรณาภรณ์ รัชชุศิริ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช
ความชำนาญ : สูตินรีเวช
ความชำนาญพิเศษ : สูตินรีเวช
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อังคาร 08.00-17.00
พุธ 08.00-17.00
พฤหัสบดี 08.00-17.00
ศุกร์ 08.00-17.00
เสาร์ 08.00-17.00
กรุณานัดหมายแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ

 

แพทย์หญิงจารุวรรณ เนาว์รุ่งโรจน์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช
ความชำนาญ : สูตินรีเวช
ความชำนาญพิเศษ : สูตินรีเวช
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 11.00-20.00
อังคาร 11.00-20.00
พฤหัสบดี 11.00-20.00
ศุกร์ 11.00-20.00
อาทิตย์ 11.00-20.00
กรุณานัดหมายแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ

 

นายแพทย์ภาคภูมิ เตชะขะวนิชกุล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช
ความชำนาญ : สูตินรีเวช
ความชำนาญพิเศษ : สูตินรี และ มะเร็งนรีเวช
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
กรุณานัดหมายแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ