ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกอายุรกรรม

แผนกอายุรกรรม

ข้อมูลทั่วไป

ให้บริการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย โดยทีมแพทย์ด้านอายุรกรรมที่มีความเชี่ยวชาญ อย่างรอบด้าน

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

ให้บริการรักษาด้านอายุรแพทย์ทั่วไป และอายุรแพทย์เฉพาะทาง
- อายุรกรรมทั่วไป
- อายุรกรรมทั่วไปโรคหัวใจ
- อายุรกรรมทั่วไปโรคติดเชื้อ
- อายุรกรรมทั่วไปโรคมะเร็ง
- อายุรกรรมทั่วไปโรคไต
- อายุรกรรมทั่วไปโรคผิวหนัง
-โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
-โรคหัวใจและหลอดเลือด
-โรคทางเดินอาหารและตับ
-โรคปอดและทางเดินหายใจ
-โรคไต
-ระบบประสาทและสมอง
-โรคภูมิคุ้มกัน
-จิตแพทย์

สถานที่ & ติดต่อ

เวลาเปิดทำการ

วันจันทร์ – วันอาทิตย์

เวลา 08.00 – 20.00 น.

สอบถามรายละเอียด หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ แผนกอายุรกรรม
โทร : 02 339 0000 ต่อ 2051 - 2052

คณะแพทย์แผนกอายุรกรรม

นายแพทย์จรรกรพันธ์ บุบผามาลา

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมทั่วไป
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อังคาร 08.00-17.00
พุธ 08.00-17.00
พฤหัสบดี 08.00-17.00
ศุกร์ 08.00-17.00
เสาร์ 08.00-17.00
กรุณานัดหมายแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ

 

นายแพทย์ชนาธิป เดชวาณิชย์กุล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรกรรมโรคผิวหนัง
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมโรคผิวหนัง
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
กรุณานัดหมายแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ

 

นายแพทย์ชัชพล พันธ์แพ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรกรรมประสาท
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมประสาท
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-18.00
อังคาร 09.00-19.00
พุธ 09.00-18.00
พฤหัสบดี 08.00-19.00
กรุณานัดหมายแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ