ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกอายุรกรรมหัวใจ

แผนกอายุรกรรมหัวใจ

ข้อมูลทั่วไป

การตรวจวินิจฉัยทางหัวใจ
การผ่าตัดหัวใจ
การตรวจเกี่ยวกับสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ
การตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
การวินิจฉัยโดยการสวนหัวใจ
การฉีดสีดูหลอดเลือดหัวใจ (การสวนหัวใจ)

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

• เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
• เครื่องวิ่งสายพานตรวจหัวใจ เพื่อตรวจสมรรถภาพของหัวใจ
• เครื่องเอคโค่คาร์ดิโอแกรม เพื่อตรวจลักษณะกายภาพของหัวใจ ลิ้นหัวใจผนังกั้น
• เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชม.เพื่อตรวจหาการเต้นผิดจังหวะของหัวใจ
• เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์

สถานที่ & ติดต่อ

เวลาเปิดทำการ

วันจันทร์ – วันอาทิตย์

เวลา 08.00 – 20.00 น.

สอบถามรายละเอียด หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ แผนกอายุรกรรม
โทร : 02 339 0000 ต่อ 2051 - 2052

คณะแพทย์แผนกอายุรกรรมหัวใจ

แพทย์หญิงดาราวรรณ จงใจวาณิชย์กิจ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรมหัวใจ
ความชำนาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : มัณฑนากรโรคหัวใจและหลอดเลือด
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์  09.00-14.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
อังคาร  -  
พุธ  -  
พฤหัสบดี  -  
ศุกร์  -  
เสาร์  -