ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

ข้อมูลทั่วไป

การตรวจวินิจฉัยทางหัวใจ
การผ่าตัดหัวใจ
การตรวจเกี่ยวกับสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ
การตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
การวินิจฉัยโดยการสวนหัวใจ
การฉีดสีดูหลอดเลือดหัวใจ (การสวนหัวใจ)

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

• เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
• เครื่องวิ่งสายพานตรวจหัวใจ เพื่อตรวจสมรรถภาพของหัวใจ
• เครื่องเอคโค่คาร์ดิโอแกรม เพื่อตรวจลักษณะกายภาพของหัวใจ ลิ้นหัวใจผนังกั้น
• เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชม.เพื่อตรวจหาการเต้นผิดจังหวะของหัวใจ
• เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์

สถานที่ & ติดต่อ

เวลาเปิดทำการ

วันจันทร์ – วันอาทิตย์

เวลา 08.00 – 20.00 น.

สอบถามรายละเอียด หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ แผนกอายุรกรรม
โทร : 02 339 0000 ต่อ 2051 - 2052

คณะแพทย์ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

นายแพทย์กฤตพร พุ่มจันทน์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด
ความชำนาญ : อายุรกรรมโรคหัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมโรคหัวใจ
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร -
พฤหัสบดี -
ศุกร์ -
อาทิตย์ 08.00-12.00
กรุณานัดหมายแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ