ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

สิทธิ์ทันตกรรม ประกันสังคม

แผนกทันตกรรม
สิทธิ์ทันตกรรม ประกันสังคม
ราคา 0 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

ฝากครรภ์ Standard

ศูนย์สูติ-นรีเวช
เพื่อพัฒนาการที่สมบูรณ์ของลูกน้อย ด้วย แพ็กเกจฝากครรภ์ 2567
ราคา 15900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

ฝากครรภ์ Premium

ศูนย์สูติ-นรีเวช
แพ็กเกจฝากครรภ์ พรีเมี่ยม มี2รูปแบบคือ แบบชำระเต็มจำนวน และแบบแบ่งชำระ
ราคา 18900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

ตรวจหาเชื้อ H.PYLORI

แผนกอายุรกรรม
ลดความเสี่ยงแผลในกระเพาะอาหาร ด้วยการตรวจหาเชื้อ H.PYLORI
ราคา 2900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ตุลาคม 2567

แพ็กเกจ ผ่าตัดไส้ติ่ง (แบบแผลปกติ)

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
“ไส้ติ่งอักเสบ” ผ่าตัดทันเวลา ลดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อได้ ด้วย “แพ็กเกจ ผ่าตัดไส้ติ่ง” (แบบแผลปกติ)
ราคา 57000 บาท
วันหมดอายุุ 31 สิงหาคม 2567

วัคซีนมะเร็งปากมดลูก

ศูนย์สูติ-นรีเวช, แผนกกุมารเวชกรรม
มะเร็งปากมดลูก รู้ก่อนป้องกันได้
ราคา 4,800-8,400 บาท
วันหมดอายุุ 31 กรกฎาคม 2567

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม/มะเร็งปากมดลูก

ศูนย์สูติ-นรีเวช
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก คัดกรองหาปัจจัยเสี่ยงและความผิดปกติ
ราคา 1500-2500 บาท
วันหมดอายุุ 31 กรกฎาคม 2567

ตรวจหาแคลเซียม หินปูนในหลอดเลือดหัวใจ

แผนกอายุรกรรม
ตรวจหาหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ
ราคา 3900 บาท
วันหมดอายุุ 31 กรกฎาคม 2567

ตรวจ คัดกรอง ความเสี่ยง เบาหวาน และตรวจสุขภาพ ผู้ป่วยเบาหวาน

แผนกอายุรกรรม, ศูนย์นวัตกรรมการดูแลรักษาแผลเบาหวาน
โปรแกรมตรวจ คัดกรอง ความเสี่ยง เบาหวาน และตรวจสุขภาพ ผู้ป่วยเบาหวาน
ราคา 1300-4400 บาท
วันหมดอายุุ 31 กรกฎาคม 2567