ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

-
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
ราคา 1800-2500 บาท
วันหมดอายุุ 31 กรกฎาคม 2567

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ร่วมกับหาเชื้อไวรัส HPV

ศูนย์สูติ-นรีเวช
"HPV" ไวรัสร้าย
สาเหตุหลักของการเกิด "มะเร็งปากมดลูก"
ราคา 2500 บาท
วันหมดอายุุ 30 มิถุนายน 2568

วัคซีนไวรัสตับอักเสบ เอ

ศูนย์สูติ-นรีเวช, แผนกกุมารเวชกรรม
ลดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน ให้ลูกน้อย
ด้วย “วัคซีนไวรัสตับอักเสบ เอ” (Hepatitis A)
2 เข็ม ในราคา 2,500 บาท
ราคา 2500 บาท
วันหมดอายุุ 30 มิถุนายน 2568

แพ็กเกจฟอกสีฟัน

แผนกทันตกรรม
ยิ้มสวย สดใส มั่นใจยิ่งกว่าเดิม
ด้วย แพ็กเกจฟอกสีฟัน
ราคา 9500 บาท
วันหมดอายุุ 30 มิถุนายน 2568

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด
แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ
ใจสั่น เจ็บหน้าอก หน้ามืด เหนื่อยง่าย สัญญาณโรคหัวใจ
ราคา 2,500-6,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 พฤษภาคม 2568

วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ

แผนกอายุรกรรม
เพราะการป้องกัน ดีกว่ารักษา
ราคา 2100-3100 บาท
วันหมดอายุุ 31 พฤษภาคม 2568

ไฮเปอร์แบริค (HBOT) รักษาด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ 100%

ศูนย์นวัตกรรมการดูแลรักษาแผลเบาหวาน
การบำบัดด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง หรือ Hyperbaric oxygen therapy เป็นการรักษาด้วยออกซิเจน 100% ภายใต้สภาพความกดบรรยากาศสูงที่มากกว่า 1 บรรยากาศในเครื่องปรับบรรยากาศ (hyperbaric chamber)
ราคา 3200-30000 บาท
วันหมดอายุุ 31 พฤษภาคม 2568

ส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะ

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ค้นหาสาเหตุอาการผิดปกติในระบบทางเดินปัสสาวะ
ด้วยแพ็กเกจ “ส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะ” (CYSTOSCOPY)
ราคา 13,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 พฤษภาคม 2568

หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ -Mobile Check up

หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ -Mobile Check Up
ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี แก่บุคลากรในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีทีมงานที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่มีประสบการณ์
ราคา 0 บาท
วันหมดอายุุ 22 พฤษภาคม 2568