ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ตรวจฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ ขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน และขดลวด

แผนกอายุรกรรม
- ตรวจฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ (CAG)
- ขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน และขดลวด (Stent)
ราคา 36,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 พฤษภาคม 2567

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

แผนกอายุรกรรม, แผนกกุมารเวชกรรม
ปกป้องคนที่คุณรัก...ด้วยวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก
4สายพันธุ์……
ราคา 5000 บาท
วันหมดอายุุ 31 พฤษภาคม 2567

แพ็กเกจตรวจสมรรถภาพปอด

แผนกอายุรกรรม
ตรวจการทำงานของปอด
ราคา 1,590 บาท
วันหมดอายุุ 30 เมษายน 2567

หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ -Mobile Check up

หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ -Mobile Check Up
ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี แก่บุคลากรในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีทีมงานที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่มีประสบการณ์
ราคา 0 บาท
วันหมดอายุุ 22 พฤษภาคม 2568

กายภาพบำบัด ลดปวด

แผนกกายภาพบำบัด
กายภาพบำบัด ลดปวด
ราคา 1800 บาท
วันหมดอายุุ 30 เมษายน 2568

ฉีดน้ำหล่อลื่นข้อเข่า

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป, แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
“การฉีดน้ำหล่อลื่นผิวข้อเข่า”  เป็นอีกหนึ่งวิธีการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม ซึ่งผู้ที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม น้ำเลี้ยงข้อจะมีความผิดปกติ คือ มีความเข้มข้นและความยืดหยุ่นลดน้อยลง
ราคา 14900 บาท
วันหมดอายุุ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ไฮเปอร์แบริค (HBOT) รักษาด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ 100%

ศูนย์นวัตกรรมการดูแลรักษาแผลเบาหวาน
การบำบัดด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง หรือ Hyperbaric oxygen therapy เป็นการรักษาด้วยออกซิเจน 100% ภายใต้สภาพความกดบรรยากาศสูงที่มากกว่า 1 บรรยากาศในเครื่องปรับบรรยากาศ (hyperbaric chamber)
ราคา 3200-30000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

บอลลูนลดน้ำหนัก

แผนกอายุรกรรม
มาบอกลา ความอ้วน
ราคา 139000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจฟอกสีฟัน

แผนกทันตกรรม
ยิ้มสวย สดใส มั่นใจยิ่งกว่าเดิม
ด้วย แพ็กเกจฟอกสีฟัน
ราคา 9500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567