ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

แพ็กเกจ ดูแลรักษาแผลต่อเนื่อง

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
แพ็กเกจ ดูแลรักษาแผลต่อเนื่อง
ราคา 2200-9000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ตุลาคม 2567

แพ็กเกจผ่าตัดต่อมทอนซิลและต่อมอะดีนอยด์

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
แพ็กเกจผ่าตัดต่อมทอนซิลและต่อมอะดีนอยด์
ราคา 60000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ตุลาคม 2567

วัคซีนโรคไอพีดี

แผนกกุมารเวชกรรม
มอบความห่วงใย เพื่อลูกน้อย
ด้วยวัคซีนป้องกันเชื้อ “ นิวโมคอคคัส”
ราคา 6000-11200 บาท
วันหมดอายุุ 30 กันยายน 2567

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า(1 ข้าง)

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป, แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
เปลี่ยน ข้อเก่า ให้เป็น ข้อใหม่
ด้วยแพ็กเกจ ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า(1 ข้าง)
ราคา 220,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 สิงหาคม 2567

ฝังยาคุมกำเนิด และ ถอดยาฝังคุมกำเนิด

ศูนย์สูติ-นรีเวช
ฝังยาคุมกำเนิด และ ถอดยาฝังคุมกำเนิด
ราคา 2600-6900 บาท
วันหมดอายุุ 31 กรกฎาคม 2567

ลดปวดด้วย... เครื่องกระตุ้น แม่เหล็กไฟฟ้า (PMS]

แผนกกายภาพบำบัด
การรักษาด้วยการกระตุ้นด้วยคลื่นแม่เหล็ก
เทคโนโลยีใหม่ที่นำมาใช้ในการรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อ
คลายจุดกดเจ็บ อาการชาจากเส้นประสาท
ราคา 1000-4500 บาท
วันหมดอายุุ 30 มิถุนายน 2567

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ร่วมกับหาเชื้อไวรัส HPV

ศูนย์สูติ-นรีเวช
"HPV" ไวรัสร้าย
สาเหตุหลักของการเกิด "มะเร็งปากมดลูก"
ราคา 2500 บาท
วันหมดอายุุ 30 มิถุนายน 2567

วัคซีนไวรัสตับอักเสบ เอ

ศูนย์สูติ-นรีเวช, แผนกกุมารเวชกรรม
ลดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน ให้ลูกน้อย
ด้วย “วัคซีนไวรัสตับอักเสบ เอ” (Hepatitis A)
2 เข็ม ในราคา 2,500 บาท
ราคา 2500 บาท
วันหมดอายุุ 30 มิถุนายน 2567

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด
แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ
ใจสั่น เจ็บหน้าอก หน้ามืด เหนื่อยง่าย สัญญาณโรคหัวใจ
ราคา 2,500-6,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 พฤษภาคม 2567