ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ตรวจสุขภาพการนอน Sleep Test

แผนก หู คอ จมูก
นอนกรน หายใจลำบาก นอนไม่พอ เสี่ยงหยุดหายใจขณะหลับ
ราคา 14,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

ตรวจ Sleep Test การตรวจสุขภาพการนอนหลับ สิทธิ์ประกันสังคม

แผนกผู้ป่วยนอก ประกันสังคม
ข่าวดี สิทธิ์ประกันสังคม ตรวจ “Sleep Test การตรวจสุขภาพการนอนหลับ” โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ราคา 0 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

ตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม / โครโมโซมของทารกในครรภ์

-
ตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม / โครโมโซมของทารกในครรภ์
ราคา 11500-17900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

ผ่าตัดเส้นฟอกไต -ประกันสังคม

ศูนย์โรคไต
ผ่าตัดเส้นฟอกไต โดยใช้สิทธิประกันสังคม
ราคา 0 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

ผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหาร

ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องลดขนาดกระเพาะอาหาร, ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ผ่าตัดผ่านกล้อง ลดขนาดกระเพาะอาหาร แบบประกันสังคม และเงินสด
ราคา 65000-250000 บาท
วันหมดอายุุ 30 มิถุนายน 2567

แพ็กเกจตรวจสมรรถภาพปอด

แผนกอายุรกรรม
ตรวจการทำงานของปอด
ราคา 1,390 บาท
วันหมดอายุุ 30 เมษายน 2568

ตรวจการแข็งตัว ของหลอดเลือด (ABI) 4 จุด

ศูนย์นวัตกรรมการดูแลรักษาแผลเบาหวาน
การตรวจหาภาวะโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบ
ด้วยเครื่อง ABI เป็นวิธีที่ง่ายและปลอดภัย ไม่ทำให้เกิดความเจ็บปวดและทราบผลได้ในเวลาอันรวดเร็ว
ราคา 700 บาท
วันหมดอายุุ 30 เมษายน 2568

วัคซีนโรค มือ เท้า ปาก

แผนกกุมารเวชกรรม
โรค มือ เท้า ปาก จากเชื้อ อีวี71
ป้องกันได้ด้วยวัคซีน จากเชื้อไวรัสเอนเทอโรไวรัส 71
ราคา 3500-6500 บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2568

ตรวจคัดกรองมะเร็ง

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ตรวจคัดกรอง หาความเสี่ยง และเนื้อร้าย ที่ก่อให้เกิดเป็นมะเร็ง
ราคา 5300-8900 บาท
วันหมดอายุุ 28 กุมภาพันธ์ 2568