ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศัลยกรรมทั่วไปอุบัติเหตุ

ศัลยกรรมทั่วไปอุบัติเหตุ

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไปอุบัติเหตุ เตรียมพร้อมตลอด 24 ชม. พร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน จึงช่วยให้วางใจในการบริการของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ และทางโรงพยาบาลมีบริการรับส่งผู้ป่วยเพื่อเตรียมกู้ชีพผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชม.

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

ศัลยกรรมทั่วไปอุบัติเหตุ

สถานที่ & ติดต่อ

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไปอุบัติเหตุ: 02-9213400-9 ต่อ 2114