ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกอายุรกรรม

แผนกอายุรกรรม

ข้อมูลทั่วไป

แผนกอายุรกรรมหัวใจ คลินิกอายุรกรรม ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคอายุรกรรมทั่วไปและอายุรกรรมเฉพาะทาง ด้วยการใช้ยาและเครื่องมือทางการแพทย์ ที่ทันสมัย โดยอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ มีศักยภาพในการดูแลคนไข้หนักในแต่ละโรคได้เป็นอย่างดี พร้อมด้วยทีมพยาบาลที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี และมีบริการให้ คำปรึกษา คำแนะนำเกี่ยวกับโรคต่างๆ รวมถึงการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

• เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
• เครื่องวิ่งสายพานตรวจหัวใจ เพื่อตรวจสมรรถภาพของหัวใจ
• เครื่องเอคโค่คาร์ดิโอแกรม เพื่อตรวจลักษณะกายภาพของหัวใจ ลิ้นหัวใจผนังกั้น
• เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชม.เพื่อตรวจหาการเต้นผิดจังหวะของหัวใจ
• เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกอายุรกรรม : 02-9213400-9 ต่อ 2115

คณะแพทย์แผนกอายุรกรรม

หู คอ จมูกหู คอ จมูก

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญ : หู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ : หู คอ จมูก
ตารางออกตรวจแพทย์ หู คอ จมูก (เฉพาะศูนย์เงินสด OPD3)
Date Doctor Time
Monday - -
Tuesday - -
Wednesday พญ.ธชัฎานนัท์  8.00 - 12.00
Thursday พญ.ธชัฎานนัท์  8.00 - 12.00
Friday พญ.ธชัฎานนัท์  9.00 - 12.00

 

แผนกจิตรเวชแผนกจิตรเวช

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญ : แผนกจิตรเวช
ความชำนาญพิเศษ : แผนกจิตรเวช
ตารางออกตรวจจิตเวช
Date Doctor Time
Monday พญ.วรรณพักตร์ 14.00 - 17.00
Tuesday - -
Wednesday พญ.วรรณพักตร์ 13.00 - 17.00
Thursday พญ.วรรณพักตร์ 13.00 - 17.00
Friday - -

 

แผนกผิวหนังแผนกผิวหนัง

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญ : แผนกผิวหนัง
ความชำนาญพิเศษ : แผนกผิวหนัง
ตารางออกตรวจแพทย์ผิวหนัง (เฉพาะศูนย์เงินสด OPD3)
Date Doctor Time
Monday - -
Tuesday พญ.ศิริลักษณ์ 09.30 - 11.00
Wednesday - -
Thursday พญ.ศิริลักษณ์ 09.30 - 11.30 
Friday - -