แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

วัคซีนไข้หวัดใหญ่

-
วัคซีนไข้หวัดใหญ่
ราคา 790 บาท
วันหมดอายุุ 1 มกราคม 2567

โปรแกรมคัดกรองโรคหัวใจ

แผนกอายุรกรรม
โปรแกรมคัดกรองโรคหัวใจ
ราคา 990 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย

แผนกกุมารเวชกรรมทั่วไป, แผนกสูตินรีเวชกรรม
โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย
ราคา 31000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

แผนกสูตินรีเวชกรรม
โปรแกรมคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ราคา 1990 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมวัคซีนเด็ก

แผนกกุมารเวชกรรมทั่วไป
โปรแกรมวัคซีนเด็ก
ราคา 8950 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซม

แผนกกุมารเวชกรรมทั่วไป
โปรแกรมตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซม
ราคา 15500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

กายภาพบำบัด

แผนกกระดูกและข้อ
กายภาพบำบัด
ราคา 2500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

ตรวจสุขภาพประกันชีวิต

แผนกอายุรกรรม, เวชปฏิบัติ-ทั่วไป
ตรวจสุขภาพประกันชีวิต
ราคา 2699 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมกระตุ้นท่อน้ำนม

แผนกสูตินรีเวชกรรม
โปรแกรมกระตุ้นท่อน้ำนม
ราคา 2750 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมอัลตร้าซาวด์

รังสีวิทยาทั่วไป
โปรแกรมอัลตร้าซาวด์
ราคา 2650 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมทำแผลราคาประหยัด

ศัลยกรรมทั่วไปอุบัติเหตุ
โปรแกรมทำแผลราคาประหยัด
ราคา 475 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

อัลตร้าซาวด์4D

แผนกสูตินรีเวชกรรม
อัลตร้าซาวด์4D
ราคา 2800 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจสุขภาพเพื่อทำใบรับรองแพทย์สมัครงาน

แผนกอายุรกรรม, เวชปฏิบัติ-ทั่วไป
โปรแกรมตรวจสุขภาพเพื่อทำใบรับรองแพทย์สมัครงาน
ราคา 600 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจุขภาพยามบ่าย

แผนกอายุรกรรม
โปรแกรมตรวจุขภาพยามบ่าย
ราคา 1990 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจหาแคลเซียมและหินปูน

รังสีวิทยาทั่วไป
โปรแกรมตรวจหาแคลเซียมและหินปูน
ราคา 2500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจสุขภาพคู่รัก

แผนกอายุรกรรม, แผนกสูตินรีเวชกรรม
โปรแกรมตรวจสุขภาพคู่รัก
ราคา 2650 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมรวมวัคซีนเสริม

แผนกกุมารเวชกรรมทั่วไป, แผนกอายุรกรรม
โปรแกรมรวมวัคซีนเสริม
ราคา 3150 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

-
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ราคา 950 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567