ข่าวสารภายในองค์กร

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์ เข้าร่วมประชุมการเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพเชิงรุก ให้แก่ผู้ประกันตนในสถานประกอบการครั้งที่ 2 ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี

21 มีนาคม 2562
วันที่ 21 มีนาคม 2562 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์ เข้าร่วมประชุมการเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพเชิงรุก ให้แก่ผู้ประกันตนในสถานประกอบการครั้งที่ 2 ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี

คณะผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจจาก สรพ. เข้าตรวจเยี่ยม รพ.เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ เพื่อประเมินระดับการพัฒนาคุณภาพ HA

3 ธันวาคม 2561
คณะผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจจาก สรพ. เข้าตรวจเยี่ยม รพ.เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ดำเนินการซ้อม

30 ตุลาคม 2561
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ดำเนินการซ้อม "แผนอุบัติภัยหมู่ " เพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมและทบทวนหลักการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุอุบัติภัยหมู่ให้แก่บุคคลากรของ รพ. เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ออกหน่วยตรวจสุขภาพ ให้แก่ผู้มาร่วมงานบูชาธรรมเทศน์มหาชาติ สาร์ทเดือน 10 เพื่อสมทบทุนสร้างพระมหาเจดีย์ ณ วัดไผ่เหลือง เมื่อวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561

9 ตุลาคม 2561
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ออกหน่วยตรวจสุขภาพ ให้แก่ผู้มาร่วมงานบูชาธรรมเทศน์มหาชาติ สาร์ทเดือน 10 เพื่อสมทบทุนสร้างพระมหาเจดีย์ ณ วัดไผ่เหลือง เมื่อวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561

ออกหน่วยตรวจสุขภาพประกันสังคมแบ่งตามช่วงอายุให้กับบริษัทสำนักงานกฎหมายประชาชน

11 กันยายน 2561
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ จัดโครงการออกบริการตรวจสุขภาพ แบ่งตามช่วงอายุ ให้แก่พนักงานที่มีสิทธิประกันสังคมกับทางโรงพยาบาล

กิจกรรมออกหน่วยบริการฉีดวัคซีน 4 สายพันธุ์

10 กันยายน 2561
กิจกกรมออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ให้กับพนักงานบริษัทกูร์เมท์ วันฟู้ดส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย)

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลเสาธงหิน จัดกิจกรรมป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

17 สิงหาคม 2561
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลเสาธงหิน จัดกิจกรรมป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

ออกหน่วยตรวจสุขภาพเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2561

12 สิงหาคม 2561
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขารัตนาธิเบศร์ ตรวจสุขภาพคัดกรองเบื้องต้นให้กับบุคคลที่มาใช้บริการและพนักงานในห้างโรบินสัน สาขารัตนาธิเบศร์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร และบุคลากร โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ดำเนินโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

26 กรกฎาคม 2561
วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร และบุคลากร โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ดำเนินโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 5 ส. ( Big Cleaning) ทำความสะอาด เก็บขยะบริเวณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ร่วมกับ โรงเรียนวัดมะเดื่อ ร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา 2561

25 กรกฎาคม 2561
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ร่วมกับ โรงเรียนวัดมะเดื่อ ร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ วัดมะเดื่อ

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ข้อมูลด้านประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 5

25 มิถุนายน 2561
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ข้อมูลด้านประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 5 ณ บริษัทพี.วี.ที. แอนด์ที พลาส จำกัด

ออกหน่วยร่วมกับประกันสังคมโครงการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายการให้สิทธิประกันสังคมแก่แรงงานภาคสมัครใจ

21 มิถุนายน 2561
จัดหน่วยบริการทางการแพทย์เคลื่อนที่ โดยมี แพทย์ พยาบาล เภสัชกรรม อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงาน โครงการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายการให้สิทธิประกันสังคมแก่แรงงานภาคสมัครใจ" ณ ห้องประชุม ROYAL JUBILEE BALLROOM อิมแพค เมืองทองธานี

ออกหน่วยกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี

30 พฤษภาคม 2561
ออกหน่วยกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี กับ บริษัท บริษัทฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด

ออกหน่วยกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี

24 พฤษภาคม 2561
ออกหน่วยกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรีที่บริษัท ภัทรไพล์ลิ่ง จำกัด

ออกหน่วยกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี

23 พฤษภาคม 2561
โครงการออกหน่วยกับสำนักงานประกันสังคม บริษัท ริษัท โปรล็อกไทเทเนียม คอร์เปอเรชั่น จำกัด