บทความเพื่อสุขภาพ

ค้นหาบทความ

สังเกตตัวเองด้วยหลัก FAST

สังเกตตัวเองด้วยหลัก FAST

ทำไมการฝากครรภ์จึงสำคัญ

ทำไมการฝากครรภ์จึงสำคัญ

ฝากครรภ์ช่วยเรื่องอะไรบ้าง

ฝากครรภ์ช่วยเรื่องอะไรบ้าง

ความเสี่ยงโรคหัวใจของคนไทยในปัจจุบัน

ความเสี่ยงโรคหัวใจของคนไทยในปัจจุบัน

จุดแตกต่างระหว่าง โรคหัวใจและกรดไหลย้อน

จุดแตกต่างระหว่าง โรคหัวใจและกรดไหลย้อน

การป้องกันไข้เลือดออก

การป้องกันไข้เลือดออก

ระยะของไข้เลือดออก

ระยะของไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก HPV DNA

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก HPV DNA

5กลุ่มโรคที่มากับฝน

5กลุ่มโรคที่มากับฝน

อาการของโควิดสายพันธุ์ XBB.1.16

อาการของโควิดสายพันธุ์ XBB.1.16

รู้จักโรคฮีทสโตรกหรือลมแดด

รู้จักโรคฮีทสโตรกหรือลมแดด

การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่

การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่

การส่องกล้องกระเพาะอาหาร

การส่องกล้องกระเพาะอาหาร

นิวโมคอคคัส ปิดอักเสบสามารถป้องกันได้

นิวโมคอคคัส ปิดอักเสบสามารถป้องกันได้

โรคไข้หวัดใหญ่อันตรายอย่างไร

โรคไข้หวัดใหญ่อันตรายอย่างไร

โรคที่มากับฝน

ช่วงนี้ฝนตกหนัก เรามาเพิ่มความรู้เพื่อระวังตนเองจากโรคที่มากับฝนกัน