บทความเพื่อสุขภาพ

ค้นหาบทความ

จุดแตกต่างระหว่าง โรคหัวใจและกรดไหลย้อน

 

จุดแตกต่างระหว่าง โรคหัวใจและกรดไหลย้อน
▶อาการโรคหัวใจ แน่นอกเหมือนมีอะไรมาทับรู้สึกเจ็บร้าวไปที่ลำคอ ขากรรไกร ไหล่ แขนซ้าย มีการจุกหน้าอกและมีอาการเหนื่อยเข้าร่วมกับหายใจอิ่ม ในบางรายอาจจะมีอาการเวียนศรีษะ คลื่นไส้ ใจสั่น 
▶กรดไหลย้อน  จะมีอาการเจ็บหน้าอก เวลาหายใจลึกๆหรือไอ จุกแน่นอก เหมือนอาหารไม่ย่อย
แต่ไม่ร้าวบริเวณที่ไหล่ แขน หรือขากรรไกร โดยจะมีอาการเรอเปรี้ยวเข้ามาร่วมด้วย