บทความเพื่อสุขภาพ

ค้นหาบทความ

ความเสี่ยงโรคหัวใจของคนไทยในปัจจุบัน

 

ปัจจุบันพฤติกรรมของคนไทยมีการใช้ชีวิตกันด้วยความเร่งรีบและมีความเคร่งเครียดจากการทำงานทำให้ส่งผลต่อสุขภาพ โดยเฉพาะการกินซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิด “โรคหัวใจ” ที่เป็นเหตุผลการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนไทย เราควรหันมาดูแลตัวเองด้วยการหมั่่นตรวจเช็คสุขภาพประจำปีเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและโรคอื่นๆที่ตามมาโดยที่เราไม่ทันรู้ตัว