บทความเพื่อสุขภาพ

ค้นหาบทความ

ฝากครรภ์ช่วยเรื่องอะไรบ้าง

 

♻ การฝากครรภ์สำหรับคุณแม่เป็นการช่วยดูแลสุขภาพครรภ์ตั้งแต่เริ่มจนถึงคลอด การฝากครรภ์เป็นการตรวจติดตามหรือเฝ้าระวังความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการตั้งครรภ์ การฝากครรภ์จึงเป็นสิ่งแรกที่ไม่ควรมองข้ามเพราะแพทย์จะเข้ามาช่วยให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพของทารกในครรภ์ให้แข็งแรงปลอดภัยและแพทย์จะเข้ามาช่วยให้คำปรึกษาหากตรวจพบสิ่งผิดปกติและสามารถรักษาได้ทันเวลา เช่น โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ หรือครรภ์เป็นพิษ และแพทย์ยังมีส่วนช่วยอย่างมากในการลดอัตตราการแท้งบุตรหรือคลอดก่อนกำหนด ♻