บทความเพื่อสุขภาพ

ค้นหาบทความ

ทำไมการฝากครรภ์จึงสำคัญ

 

ทำไม การฝากครรภ์ จึงสำคัญสำหรับคุณแม่ ?
1.เพื่อส่งเสริมสุขภาพของแม่และทารกในครรภ์ให้มีร่างกายที่แข็งแรง
2.เพื่อตรวจสอบการตั้งครรภ์ว่ามีภาวะผิดปกติหรือไม่
3.ช่วยป้องกันการแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการตั้งครรภ์
4.ช่วยป้องกันอันตรายและลดอัตราการแท้งรวมถึงการคลอดก่อนกำหนด
5.ช่วยดูแลจิตใจของมารดาที่เกิดจากสภาวะการตั้งครรภ์