บทความเพื่อสุขภาพ

ค้นหาบทความ

สังเกตตัวเองด้วยหลัก FAST

 

สังเกตตัวเองด้วยหลัก FAST
▶Face ใบหน้าและปากเบี้ยวเฉียบพลัน
▶Arms แขนขาอ่อนแรง ชาครึ่งซีก
▶Speech พูดไม่ชัด ติดขัด นึกคำพูดไม่ออก
▶Time รีบไปโรงพยาบาล ต้องรักษาใน 4 ชั่วโมง