ข่าว

กิจกรรมอบรมคุณแม่คุณภาพครั้งที่ 1

15 กันยายน 2561

กิจกรรมอบรมคุณแม่คุณภาพครั้งที่ 1

กิจกรรมอบรมคุณแม่คุณภาพครั้งที่ 1 วันเสาร์ ที่ 15 กันยายน 2561ณ ห้องประชุม อาคาร 3 รพ.เกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์

เวลา 09.00 - 12 .00 น. (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

เสวนา หัวข้อ "โภชนาการของคุณแม่ตั้งครรภ์" โดย แพทย์หญิง กุลธิดา ลุสวัสดิ์ (แพทย์ประจำสาขาสูตินรีเวชกรรม)

Work shop สอนอาบน้ำให้กับลูกน้อย โดย วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ

คุณวิยะดา  บูยส่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายพยาบาล และ คุณณัฐปิตา กิตติรัศมีโสการ หัวหน้าแผนก OPD1/VR