ข่าว

โครงการเสวนาหัวข้อ ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า

29 กันยายน 2561

โครงการเสวนาหัวข้อ ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า

โครงการเสวนาหัวข้อ ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า "ฉีดก่อนกัด" วันเสาร์ ที่ 29 กันยายน 2561

เวลา 09.00-12.00 น. ณ ผู้ป่วยนอก OPD 1